1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
  • Tehniliste lahenduste projekteerimine
  • Koostootmisjaamad
  • Biogaasi pumplad
  • Tootmishoonete ja seadmete projekteerimine
  • Mehhatroonika süsteemid
Tehniliste lahenduste projekteerimine

Tehniliste lahenduste projekteerimine

Koostootmisjaamad

Koostootmisjaamad

Biogaasi pumplad

Biogaasi pumplad

Tootmishoonete ja seadmete projekteerimine

Tootmishoonete ja seadmete projekteerimine

Mehhatroonika süsteemid

Mehhatroonika süsteemid

Previous
Next

Ettevõttest

 

Pakume tööstusettevõtetele insenerilahendusi ja masinaehituslikku projekteerimist. Omame pikaaegset kogemust alates erinevate seadmete ja rakistest projekteerimisest kuni tootmisliinide ja tehaste projekteerimiseni. 2007. aastast alates oleme aidanud realiseerida erinevaid rakiseid ja seadmeid energia-, auto-, metalli-, toiduaine-, puidu- ja elektroonikatööstuses.

Uute toodete välja töötamisel on oluline tagada nende funktsionaalsus ja vastupidavus ekspluatatsiooni tingimustele. Selleks valmistatakse sageli testimiseks prototüüpe. Enne füüsilise prototüübi valmistamist võib olla efektiivsem kõigepealt teostada virtuaalne nii tugevuse kui vajadusel ka vibratsiooni analüüs. See võimaldab välja selgitada võimalikud probleemid enne kuluka füüsilise analüüsi teostamist. Analüüsimiseks kasutame üldtunnustatud analüüsi tarkvara. Nii saame teha analüüse ja väljastada raporteid vastavalt standardile.

Projekteerime tehaste sisseseade paigaldusi, torustikke, seadmeid, rakiseid ja tootmisliine. Soovi korral ehitame seadmed valmis võtmed kätte meetodil.

Teise suunana tegeleme koostootmisjaamade tehnoloogia tarne ja ehitamisega, kus kütusena kasutatakse gaasi. Kütuseks võib olla maagaas, LNG, LPG, biogaas, prügilagaas või sünteetiline gaas. Pakume mikroturbiinidel ja gaasimootoritel põhinevaid koostootmisjaamu ning CNG tanklaid. 

Tootmisseadmete renoveerimine võib olla palju kuluefektiivsem kui uute seadmete ostmine. Pakume lahendusi defekteerimisest kuni seadmete täieliku renoveerimiseni.

Teostame gaasipaigaldiste projekteerimist nii maagaasi, biogaasi kui ka vedelgaasi paigaldistele.

Meie asutajale on omistatud volitatud mehaanikainseneri kutse tootmistehnika alal, tase 8. Seetõttu saate meilt tellida kõiki EAS-i kaudu rahastatavaid töid.

MTR registreeringud: EEP003518 - Projekteerimine, TGT000404 - Gaasitööd (Projekteerimine)