1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Koostootmisjaamad

 

Meie poolt rajatavates koostootmisjaamades kasutatakse kütusena maagaasi, biogaasil, prügilagaasi või teisi sünteetilisi gaase. Peale tervikjaamade rajamise pakume tehnoloogiat koostootmisjaamade rajamiseks. Näiteks gaasimootorid, mikroturbiinid ja muud keskkonnatehnikat, näiteks biogaasi pumplaid. Kõikide projektide puhul oleme valmis pakkuma nn. võtmed kätte lahendust. Viime ellu kogu projekti alates lahenduse välja töötamisest kuni käiku andmiseni. 

Koostootmine

Elektri ja soojuse koostootmisjaamad tõstavad energia kasutamise efektiivsust ja muudavad tänu võimalusele kasutada kütusena kohalikke kütuseliike energia tootmise paindlikuks ja tasuvaks. Eriti otstarbekaks peetakse koostootmisjaamde kasutamist Skandinaavias ja Ida-Euroopas, kus soojust saab kasutada hoonete kütmiseks.

Koostootmisjaamade eelised

Koostootmisjaamadel on võrreldes eraldiseisvate elektri ja sooja tootmisjaamadega mitmeid eeliseid. Vastavalt European Biomass Industry Associationi andmetele on koostootmine elektri ja sooja eraldi tootmisest efektiivsem 27 % võrra. Maksimaalse efektiivsuse saavutamiseks tuleb koostootmisjaam rajada võimalikult lähedale soojatarbijale, et vähendada soojuse ülekandmise poolt põhjustatud kadu. Samuti peab ideaalis jaama soojatootlikus vastama tarbitavale sooja kogusele, sest lisa boilerid vähendavad süsteemi kogueffektiivsust.

Tähtsamate eeliste hulka kuuluvad:

  • Kõrge efektiivsus
  • Keskkonnasõbralikkus
  • Detsentraliseeritus 

Eraldi sooja ja elektritootmist ja koostootmist võrdlev graafikul kujutatakse ülemisel poolel elektri ja sooja eraldi tootmist ja alumisel poolel koostootmist. Graafikul toodud andmed vastavad keskmistele efektiivsustele. Sõltuvalt kasutatavast mootorist võib koostootmisjaamade puhul elektritootmise efektiivsus kasvada kuni 45 protsendini.