Teenused

Teamwork Engineering OÜ on spetsialiseerunud protsessi ja tehaste ning tööstuslahenduste projekteerimisele. 

Kõik tööd teostame ruumiliselt. 3D mudelisse saab lisada kõikide seadmete, torude, toruarmatuuri, jne info. Nii saate oma tööstuse tootmisprotsessidest 3D mudeli, mille abil on hiljem võimalik kiiremini ning kulusid kokku hoides viia olemasolevates protsessides läbi muudatusi, uuendusi ja täiendusi.

Detailne 3D mudeli olemasolu aitab:

 • uute seadmete/torustike paigaldusel ruumis
 • vajalike protsesside uuendustel/täiendustel
 • arvestada täpsemalt vajalikku materjali kulu
 • hoone juurdeehitustel
 • hea reklaammaterjal enda klientidele

Oleme oma tööprotsessi jaganud järgmisteks etappideks ning pakume täispaketina:

 • Laserskaneerimine – olemasolevate protsesside (torustike, toruarmatuuri, seadmete, jne) ülesmõõdistamine 3D punktipilve mudeliks, millelt on võimalik võtta mõõte ja koordinaate.
 • P&ID (piping and instrumentation diagram) – koostame P&I diagrammi torustikest, toruarmatuurist ja seadmetest.
 • 3D mudeli koostamine – loome 3D mudeli olemasolevatest torustikest ja seadmetest ning lisame juurde planeeritavad torustikud/seadmed.
 • Tööjooniste koostamine – vormistame tööjoonised ja spetsifikatsioonid toruliinidest, seadmetest ning instrumentidest.
 
Pakume oma klientidele järgmisi teenuseid:
 • Tööstuslike torustike projekteerimine
 • Protsessiskeemide (P&ID) koostamine
 • Jooniste/protsessiskeemide digitaalsele kujule viimine
 • Tööstusprojektide projekteerimise projektijuhtimine

Projekteerime tööstustorustikke ja gaasitorustikke erinevates tööstusharudes alates õli ja gaasi rajatistest kuni toiduaine ja farmaatsia tööstusteni.

Teamwork Engineering OÜ teostab gaasivarustuse projekteerimist.

Pakume oma klientidele järgmisi teenuseid:

 • Tööstusettevõtete gaasivarustuse projekteerimine
 • Surumaagaasi (CNG) tanklate projekteerimine
 • Veeldatud maagaasi (LNG) tanklate, satelliitjaamade, terminalide projekteerimine
 • Biogaasijaamade projekteerimine
 • Biogaasi puhastusjaamade projekteerimine
 • Prügilagaasi kogumise ja töötlemise lahenduste projekteerimine
 • Gaasikompressorjaamade projekteerimine
 • Gaasikatlamajade projekteerimine
 • Koostootmisjaamade ja muude koostootmislahenduste (biomass, hakkepuit, jne) projekteerimine
 • A-, B-, C- ja D-kategooria gaasipaigaldiste projekteerimine