Teenused

Teamwork Engineering OÜ on spetsialiseerunud tööstuslahenduste projekteerimisele (torustike projekteeriminetehaste projekteerimine, projekteerimise projektijuhtimine). Paljudel tööstusettevõttetel, kus tootmisprotsessid on siiani vaid paberil või on peale tehase ehitamist protsesse olulisel määral muudetud ja täiendatud. Kasutades laserskaneerimist (3D mõõdistamine) saame tehases reaalselt olemasoleva viia digitaalselt 3-e dimensiooniliseks. Täpsesse 3D mudelisse saab lisada kõikide seadmete, torude, toruarmatuuri, jne info. Nii saate oma tööstuse tootmisprotsessidest 3D mudeli, mille abil on hiljem võimalik kiiremini ning kulusid kokku hoides viia olemasolevates protsessides läbi muudatusi, uuendusi ja täiendusi.

Detailne 3D mudeli olemasolu aitab:

 • uute seadmete/torustike paigaldusel ruumis
 • vajalike protsesside uuendustel/täiendustel
 • arvestada täpsemalt vajalikku materjali kulu
 • hoone juurdeehitustel
 • hea reklaammaterjal enda klientidele


Oleme oma tööprotsessi jaganud järgmisteks etappideks ning pakume täispaketina:

 • Laserskaneerimine – olemasolevate protsesside (torustike, toruarmatuuri, seadmete, jne) ülesmõõdistamine 3D punktipilve mudeliks, millelt on võimalik võtta mõõte ja koordinaate.
 • P&ID (piping and instrumentation diagram) – koostame P&I diagrammi planeeritavatest torustikest, toruarmatuurist ja seadmetest (võimalusel seome ka olemasoleva P&I skeemiga).
 • 3D mudeli koostamine – loome 3D mudeli olemasolevatest torustikest ja seadmetest ning lisame juurde planeeritavad torustikud/seadmed.
 • Tööjooniste koostamine – vormistame tööjoonised ja spetsifikatsioonid lisatavatest liinidest, seadmetest ning torustikest.

Pakume oma klientidele järgmisi teenuseid:
 • Tööstuslike torustike projekteerimine
 • Tootmisprotsesside projekteerimine
 • Tehaste projekteerimine
 • Tehnoloogiliste projektide juhtimine
 • Protsessiskeemide (P&ID) koostamine
 • Jooniste/protsessiskeemide digitaalsele kujule viimine

Tootmise automatiseerimiseks ning kasumlikkuse maksimeerimiseks tuleb tootmist optimeerida ja kasutada maksimaalselt automatiseerimise lahendusi. Masinaehituslik projekteerimine on olnud Teamwork Engineering OÜ üheks põhisuunaks firma asutamisest alates. Masinate ja seadmete väljatöötamine on loominguline ning pühendumist nõudev töö. Sobiva lahenduse leidmine eeldab häid kogemusi ning teadmisi. Teamwork Engineering meeskond on tegelenud masinaehitusliku disaini ja tootearendusega erinevates tööstusharudes juba üle 15 aasta, mille jooksul on realiseeritud üle 100 masinaehitusliku projekti.

Projekteerime ning valmistame järgmisi seadmeid:
 

Projekteerime tööstustorustikke ja gaasitorustikke ning erinevaid keemiatorustikke.

Torustike tugevusarvutus tuleb teostada, kui on tegemist kuumade või väga külmade ja/või pikkade torustikega. Torustike tugevusarvutuste läbi viimisel kasutame ROHR2 tarkvara.

Tööstusettevõtete tehnoloogilistesse protsessidesse, energia tootmiseks kui ka transpordiks on väga heaks lahenduseks maagaas. Maagaasi on võimalik tarbida torugaasina, surumaagaasina (CNG) kui ka veeldatud maagaasina (LNG). Teamwork Engineering OÜ teostab gaasivarustuse projekteerimist. Lisaks pakume lahendusi biogaasi ning tööstusettevõtete tootmisprotsessides tekkivate gaaside kasutamisel.

Veeldatud maagaasi (LNG=liquefied natural gas) eelised:

 • võimalus varustada piirkondi, kus puudub maagaasivõrk
 • veeldamisel maagaasi maht väheneb märkimisväärselt (1/600), mis muudab transportimise ja hoiustamise ökonoomseks ning lihtsaks
 • taasgaasistamisel on LNG puhtam kui tavaline maagaas
 • maagaasi veeldamine teeb selle transpordi ja ladustamise lihtsaks ja ökonoomseks


Surumaagaasi (CNG=compressed natural gas) eelised:

 • odavam vedelkütustest
 • keskkonnasõbralikum võrreldes vedelkütustega
 • CNG-autode valik on laienemas
 • ohutum võrreldes vedelkütustega
 • CNG on teerajaja biometaanile, mis on taastuvenergia allikas


Biogaas ja biometaan

Biogaas on gaasiline kütus, mis on saadud anaeroobse kääritamise teel, mille käigus lagundatakse tooraines sisalduvat orgaanilist ainet ja produktidena tekib biogaas ja kääritusjääk (digestaat). Lisandväärtusena väheneb biogaasi tootmise puhul sõnniku haisu intensiivsus, patogeenide sisaldus, kasvuhoonegaaside emissioon hoiustamisel, hävinevad umbrohuseemned, suureneb ammooniumi osakaal üldlämmastikust. Biogaasi on võimalik toota nii põllumaal kasvavast biomassist kui ka tootmises tekkivast biomassist. Põllumajandusliku tootmise jääkideks võib olla sõnnik, söödajäägid, aiandusjäätmed jms.

Biogaasi puhastamisel, on sellest võimalik toota taastuvkütust – biometaani. Biogaasi puhastamise käigus tõstetakse metaani sisaldust ning vähendatakse süsinikdioksiidi ja teiste ebavajalike ainete osa biogaasis. Selle tulemusena tõuseb biogaasi kütteväärtus ja väheneb korrosiooni tekke võimalus süsteemides. Eestis peab segamisel maagaasiga või sisestamisel gaasivõrku biometaan sisaldama vähemalt 98% metaani. Kui biometaani kvaliteet vastab maagaasi omale, siis saab seda kasutada igalpool kus kasutatakse maagaasi (nt surugaasi kasutatavates sõidukites). Surugaasil sõitva auto puhul tuleb küll arvestada tihedama tankimisega võrreldes vedelkütustega, kuid surugaasi jaehind on odavam.


Pakume oma klientidele järgmisi teenuseid:

 

Oleme edasimüüjaks FlexLink toodetele. FlexLink on maailmatasemel tehaste automatiseerimise ekspert. Koostöös oma globaalsete klientidega pakuvad nad innovatiivseid ja automatiseeritud lahendusi targemaks, turvalisemaks ja madalamate tegevuskuludega tootmiseks juba üle 35 aasta. FlexLinkil on suur kliendibaas kohalikest tootjatest ülemaailmsete korporatsioonideni ja lõpptarbijatest masinatootjateni. Nad pakuvad tipptasemel lahendusi tootmisettevõtetele toidu, hügieeni, tervishoiu, autotööstuse ja elektroonika valdkondades.

FlexLink tootekataloog 2019

Rohkem  informatsiooni:  

www.flexlink.com